نفرتـــ از عشقــ


نفرتـــ از عشقــ

...بگذار تا بهـ طعنهـ بگویند مردمانـ در گوشـ همـ حکایتــ عشقــ مدامـ ما

لوگو

من می نویسم وتو نمی خوانی!!!!!

اما مخاطب که تو باشی ....

مدیونم اگر ننویسم....


 
تاريخ چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
تولــــــــــدی که همیشه ماندگار شد♥

حـــــــــــــــــــــــــــامدم

دوباره تنها شده ام،دوباره دلم هوای تو را کرده.

  خودکارم را از ابر پر می کنم و برایت از باران می نویسم.

  به یاد شبی می افتم که تو را میان شمع ها دیدم.

  دوباره می خواهم به سوی تو بیایم.تو را کجا می توان دید؟

  در آواز شب اویز های عاشق؟

  در چشمان یک عاشق مضطرب؟

  در سلام کودکی که تازه واژه را آموخته؟

  دلم می خواهد وقتی باغها بیدارند،برای تو نامه بنویسم.

  و تو نامه هایم را بخوانی و جواب آنها را

به نشانی همه ی غریبان جهان بفرستی.

  ای کاش می توانستم تنهاییم را برای تو معنا کنم و

از گوشه های افق برایت آواز

  بخوانم.

  کاش می توانستم همیشه از تو بنویسم.

  می ترسم روزی نتوانم بنویسم و دفترهایم خالی

بمانند و حرفهای ناگفته ام هرگز به

  دنیا نیایند.

  می ترسم نتوانم بنویسم و کسی ادامه ی سرود قلبم را نشنود.

  می ترسم نتوانم بنویسم وآخرین نامه ام در سکوتی

محض بمیرد وتازه ترین شعرم به تو

  هدیه نشود.

  دوباره شب،دوباره طپش این دل بی قرارم.

  دوباره سایه ی حرف های تو که روی دیوار روبرو می افتد.

  دلم می خواهد همه ی دیوارها پنجره شوند و

من تو را میان چشمهایم بنشانم.

  دوباره شب ،دوباره تنهایی و دوباره خودکاری که

با همه ی ابر های عالم پر نمی شود.

  دوباره شب،دوباره یاد تو که این دل بی قرار را بیدار نگه داشته.

  دوباره شب،دوباره تنهایی،دوباره سکوت،دوباره من و یک دنیا خاطره...

♥20 تیر تولدی که همیــــــــــشه بیادم خواهد ماند♥

♥ بهتـــــــــــرینم تولدت مبارک♥

تاريخ چهارشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۳سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
رفتو داغش موند به دلــــــــــــــــــم ♥

| دفتر عشـــق كه بسته شـد
| دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
| خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
| به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
| اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
| بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
| برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
| حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
| تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
| بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
| غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
| بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
| از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
| از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
| چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
| چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
| دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
| فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
| چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
| آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
| دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
| بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
| ازاون كه عاشقـــت بود
| بشنواین التماسرو
| ...............
| .........
| ....
|.


تاريخ یکشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۳سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
فشــــــــــــــــار لبها ♥♥♥
                                                بوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

                                                                    معـــــــــــشوق


تاريخ جمعه دهم آبان ۱۳۹۲سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
پاییز به یاد عشـــــــــــــــقم


حامدم

باران را در آغوش می گیرم


و خودم را غرق در رویای بدون تو بودن می کنم
تو با آغوشی باز... با آغوشی پر از نفس های پاییزی
به استقبالم می آیی... و مرا تنگ در آغوشت می گیری
و یک نفس عمیق تو کافیست
برای دوباره جان دادنم در هوای بودنت

تاريخ پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
حامدم تاهمیشه دوستت دارم ♥تاريخ یکشنبه سوم شهریور ۱۳۹۲سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
10 تیر تولد نازنینم ♥♥♥
                                                                         
عزیزم در پناه مهربانی ات جوانه زدم و با نسیم صداقتت به بار نشستم

و معنا و مفهوم
زندگی را در با تو بودن یافتم ، بهترین بهانه زندگیم ،  یک دنیا عشق و محبت خالصانه مرا

 به مناسبت روز تولدت پذیرا باش . . .


تاريخ یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
iهمرنگ جماعت شو♥♥♥

دروغ ﺑﮕــﻮ ؛ ﺗـﺎ ﺑـﺎﻭرت ﮐﻨﻨـــــﺪ ... !!!

ﺁب ﺯﯾﺮ ﮐـــــﺎه ﺑــــﺎش ؛ ﺗـﺎ ﺑﻬـــت ﺍﻋﺘﻤــــﺎﺩ ﮐﻨﻨـــــﺪ ...!!!

بی ﻏﯿــﺮت ﺑــــﺎﺵ ؛ ﺗـﺎ ﺁﺯﺍﺩی را ﺣس ﮐﻨﻨــــﺪ ...!!!

ﺧﯿــــﺎﻧت ﻫـــــﺎﯾﺸــــﺎن ﺭﺍ ﻧﺒﯿــــــن ؛ ﺗـــﺎ ﺁﺭﺍم ﺑــــﺎﺷﻨـــــﺪ ...!!!

ﮐﺬب ﺑـﮕـــﻮ ؛ ﺗـــﺎ ﻋـــﺎﺷﻘــت ﺷــﻮﻧــﺪ ...!!!

ﻫــــﺮﭼه ﻧــــﺪﺍﺭی ﺑﮕــــﻮ ﺩﺍﺭم ، ﻫـــﺮ چی  ﺩﺍﺭی ﺑﮕـــﻮ ﺑﻬﺘــــﺮﯾﻨش ﺭﺍ ﺩﺍﺭم ...!!!

ﺍﮔــــﺮ ﺳــــﺎﺩه  ﺍی ؛ ﺍﮔــــﺮ ﺭﺍﺳتﮔـــﻮیی ؛ ﺍﮔــﺮ ﺑـــﺎﻭﻓـــﺎیی... ﺍﮔــــﺮ ﺑـــﺎ ﻏﯿــــﺮتی ... ﺍﮔــــﺮ

ﯾکﺭﻧــﮕـــی ... ﻫﻤﯿﺸـه  ﺗﻨﻬــــﺎیی ... !!!

                                                                     "ﻫﻤﯿﺸــــه ﺗﻨﻬــــﺎ"


تاريخ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
سکوت اجباری♥♥♥
ایــــــــن روزهــــا . . .

مــــــــن خـــــــــدای سکوتـــــــــــ شده ام


خفقــــــــان گـــــرفته ام تـا . . .

آرامــــــــش اهالـــــــــی ِ دنــیا خــــــــــط خطــــــــی نشـــودتاريخ جمعه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۲سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
بـــــــــــــــــــــــــــــرو♥♥♥
میخواستمت اما رفته بودی ،
 آمدم ببینمت اما دیگر نبودی .

 نه میتوانم دل ببندم با دلی شکسته ،
 نه میتوانم بروم با این پاهای خسته . . .

 چشمانم پر از نیاز ، قلبی پر از دلتنگی ،
زندگی مانده و یک عالمه خاطره
 خاطره هایی که کاش همچو عشقمان میسوخت ،
 اگر نیستی ،

اگر مرا تنها گذاشته ای و رفتی دیگر چه سود دارد خاطره هایی که از تو در دلم جا مانده ؟
 عذابم میدهد ، دلتنگم میکند ،
حالا که نیستی دیگر دلم لحظه شماری نمیکند
 میخواستمت اما رفته بودی . . .

 این هوایی که در آنم هوای مسمومیست ، مرا از پای در می آورد . . .
 یک هوای پر از دلتنگی ،
 نیست در آن کسی که آرامم کند، نیست کسی که مرا درک کند!

 یخ زده آتش عشقمان ، کجاست آن قول و قرار های دیروزمان ، کجاست آنهمه مهر و وفا ، چه صبری داده ای به من ای خدا !
 به بیراهه میروم ، به دنبال سایه ی خودم میروم ، هر چه میروم به او نمیرسم!
 سرگردان و بی قرارم ، نمیخواهم از یک عشق پوچ بمیرم!

 وقتی شکسته ای بال مرا برای پرواز ، وقتی دادی یک عالمه غم به این دل پر از نیاز
 وقتی مرا در حسرت گذاشتی ،مرا در این طوفان پر از درد تنها گذاشتی ، چرا باید هنوز هم به تو فکر کنم ؟
 تویی که گذشتی از من و احساسم ، دیگر نمیروم تا به تو برسم !

 همینجا میمانم ، خاطره هایت را همینجا که مانده ام خاک میکنم ، برای همیشه فراموشت میکنم ، تو هم مثل همه ، همه آمدند ، شکستند ، رفتند !
 مثل همه بیماری ، هیچ درکی از احساس نداری ، قدر دل بی وفای خودت را هم نمیدانی !
 


همان بهتر که رفتی ....

تاريخ دوشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۲سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
قــــــــمارعشـــــــــــــــــــــــــــــق♥
 بازی حکم میزنی!!!

دم از حکم دل میزنی!!!

پس به زبان قمار برایت می گویم:

قمار زندگی را به کسی باختم که تک دل را با خشت برید!!!

جریمه اش یک عمر حسرت شد!!!

باخت زیبایی بود ! یاد گرفتم که به دل, دل نبندم ,

یاد گرفتم از روی دل حکم نکنم ,

دل را باید بر زد جایش سنـــــگ ریخت که با خشت تک بری نکنند...!

تاريخ شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۲سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
مرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥

خدایا مرا دریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

تاريخ جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
ببین آقا پسر!!!!!!♥

تاريخ شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
نگاه هــــــــــــــــــــــــــــــرز او....♥

تاريخ پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
بوسه آخر♥

سیــــــــــگار بعدی را روشن میکنم

کامی از لبـــــــــــش میگیرم


به جای لبهایی کــــــــــــــــــــــــــه چندی است نبوسیده ام


انگشتانم بوی تند سیگار میگیرند

همان انگشتانی که همچو باد
 

جنگل موهای تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو را نوازش میکردند

دیگر این اندام سوزان تــــــــــــــو نیست که مرا احاطه کرده

دود سیگار است و بس…


سیگارم که به آخر میرسد

لبم را میسوزاند مانند بوسه ای


که تو هنگام خـــــــــــــــداحافظی به آن تقدیم کردی …
.
   

تاريخ شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
رفت و نمـــــــــــــــــــــــــــــاند♥

تاريخ چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
همیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه منتظرت میمانم♥

امشب بغض تنهايي من دوباره مي شکند ...


چشمانم بس که باريده ديگر حتي تحمل نور مهتاب را ندارد ...


آخ که چقدر تنهايم ...


دل بيچاره ام بس که سنگ صبورم بوده خرد شده


و انگشتانم بس که برايت نوشته


خسته شده است ...


رو به روي آينه نشسته ام آيا اين منم ؟شکسته ....


پير ...


تنها....


تو با من چه کردي ؟


شايد اين آخرين زمزمه هاي


دلتنگي ام باشد و ديگر هيچ نخواهم گفت ....


اما منتظرم ...


انتظار ديدن دوباره ي تو براي من زندگي دوباره اي است ...


پس برگرد ...


عاشقانه برگرد ...
براي هميشه برگرد...

تاريخ سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
رفتی به درکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♥


رفــته ای ؟

بـه دَرکــ !

هنــوز هـــمـ بهـــتریـ ـن هـا وجــ ـود دارنــ ـد

دنــبال کســ ـی خواهــ ــمـ رفــ ـت کـ ـه مــرا

بـ ـه خاطــ ـر خــودم بـ ـخواهـ ـد

نـ ـه زاپـ ـاســی برای بازیــ ـچــ ـ ـه بودن !


تاريخ پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
یلـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مبارکــــــــــــــــــــــــــــ♥
تاريخ دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
باخدا باش ...پادشاهی کن♥

تاريخ چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
فقط دوستان کلیک کنن♥

روی لینکزیر کلیک کنید ..

1صفحه سیاه ظاهر میشود...ماوس خود را هر جای صفحه  وبه دلخواه کلیک کنیدودر همان حال به همه جای صفحه

بکشیدآنچه میبینید

تقدیم به شما دوستان گلم


لطفا اینجا کلیک کنید 

تاريخ شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |

تاريخ شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
تـا هست جهــان شـور محــرم باقیست ♥ این جلوه ی جان در همه عالـم باقیست♥تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
آدمـــــــــــش کردم♥

هیـــــــــج نبود


آدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش کردم


با با تعریفهای مـــــــــــــــــــــــــــــــن شخصیت پیدا کرد


غرورش را مدیون من اســــــــــــــــت


زیاد مغرور شد


زیاد ازخوبی های نـــــــــــــداشته اش برایش گفتم


باور کرد و مرا کوچک دید

ورفــــت....

تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
هیچوقت نفــــــــــــــهمیدی♥

  

تاريخ چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
فاحـــــــــــــــــــشه♥♥♥به لب هاي ساده ات بياموز . . .

لب هاي وحشي هر هرزه اي لايق بوسه هاي آتشينت نيست . . .

کسي را ببـــــــــــــــــــــــــوس . . .

که حرمت بوسه را بداند و حداقل بخاطر بوسه هايت . . .

فردا که از کنارت رد شد . . .

با نيشخند نگويد

فاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه

تاريخ چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بیهوده♥♥يــادتــہ گـفـتـے بـہ شــرافـتـم قـســـم تا آخرش هستم؟


شــرافـتـت پـيـش مـن گـرو مـونـده


حـالـا بـا عــشــــق جـديـد چـيــکـار مـيـکـنـے


بــــــــــــــــــــــــــــــــے شـــرف؟


تاريخ دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
خیـــــــــــــــــــــــــانت♥♥

چند شب پیش با دوستم رفته بودم رستوران

روبروی میز ما یه دخترو پسر نشسته بودن

که دختره پشتش به میز ما بود


معلوم بود با هم دوست هستند

اتفاقی چشمم به چشم پسره افتاد

قشنگ معلوم بود دختره عاشق پسره ست

پسره شروع کرد به آمار دادن

سرمو انداختم پایین

دفعه ی بعد که نگاش کردم با نگاه بازی کردیم

خلاصه یه کاغذ برداشتمو به پسره علامت دادم

با نگاش قبول کرد

بلند شدن که برن

دختره جلوتر رفت

پسره به میز ما که رسید دستشو دراز کرد و کاغذ رو گرفت

براش نوشته بودم

خیـــــــــــــــــــــــــلی پســـــــــــــــــــــتی

تاريخ شنبه ششم آبان ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
زست خدایی♥♥♥
نوشت "قم حا " ...

همه به او خنديــــدند!!

گريــــست ...

گفت به "غم ها " يم نخنديد...

که هر جور نوشته شود درد دارد!!!

از ته به سر بخوان تا آن روزها را بشناسي

تاريخ شنبه ششم آبان ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
رویای من♥♥

سانازم؟؟؟؟؟
سانازعروسک زیبای منه..

دخترمه اما تو رویا!! که من عاشقشم ...

همیشه شبا تو آغوشمه براش لالایی میگم ...

.
  آرومش میکنم بهش میگم  عزیزم آروم باش بابات میاد یه روزی

بابایی که منم  هیچوقت ندیدمش... حسش نکردم..!!!!!!!!!!!!!!!!

بابایی که من و ساناز شبا به امید دیدنش چه اشکها ریختیم ولی غافل از اینکه....

ولی بازم میگم و خواهم گفت ... بابا می آید.....بابا با عشق  و احساس برای دیدن ما میآید

بابای ساناز...عشقم...امیدم... میشنوی حرفا ی دل منو سان___________________از ت رو

خدایی رویا و خیال عجب حالی داره ها

☺☺

تاريخ سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۱سـاعت نويسنده ♥ мαнrα ♥| |
Design: Al!r3za

Menu